با بیمه کرونا این نیز بگذرد…

بیمه سامان به عنوان حامی سلامت جامعه و مردم در شرایط کنونی بحران کرونا وظیفه خود می داند که همراه هموطنان عزیز باشد تا بتواند سهم کوچکی از کاهش این نگرانی داشته باشد، به همین منظور اقدام به ایجاد بیمه درمان ویژه کرونا با نام “بیمه کرونا” متناسب با دغدغه کنونی کرده تا بتواند از فشار روحی و مالی این بحران برای هم وطنان عزیز بکاهد.

پرداخت سرمایه فوت

پرداخت سرمایه فوت به بازماندگان تا سقف ۲00 میلیون تومان

پرداخت آنلاین

امکان خرید از طریق نمایندگان بیمه سامان و خرید آنلاین، بدون نیاز به مراجعه حضوری

پرداخت غرامت بستری

پرداخت غرامت بستری به ازای هر روز بازماندن از کار به مدت یک ماه تا سقف روزانه ۳00 هزار تومان

پرداخت هزینه بستری

پرداخت هزینه بستری بیمارستانی ناشی از ابتلا به ویروس کرونا تا سقف 20 میلیون تومان